MARMARİS KONTÖR, tl yükleme sistemi, tl yükleme, kontör yükle
MARMARİS KONTÖR 
7/24 ONLINE TL YÜKLEME - TÜRK TELEKOM - VODAFONE
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “marmariskontor.org” olarak anılacaktır) ile www.marmariskontor.org sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Site: www.marmariskontor.org alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Üye(ler): Site’ye marmariskontor.org tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve marmariskontor.org tarafından üyeliği onaylanan, Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet, Ürün ve Satışı Yapılan Değerlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Hizmet(ler): Site içerisinde, Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, marmariskontor.org tarafından ortaya konulan uygulamalar; Üye’lere sunulan indirimli fırsatlardır. Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Hizmetler’e erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini; ifade etmektedir.

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı


İşbu sözleşmenin konusu, Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, marmariskontor.org tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, marmariskontor.org tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları


Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve marmariskontor.org tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, marmariskontor.org yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyeler’in, Siteler aracılığıyla marmariskontor.org tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır.

d) marmariskontor.org’nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Siteler dahilinde bulunan, marmariskontor.org ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, marmariskontor.org ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in Siteler üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı marmariskontor.org doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) marmariskontor.org’nun izni dışında, Üyeler’in, Siteler üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

5.2. marmariskontor.org’in Hak ve Yükümlülükleri

a) marmariskontor.org, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; hakkını saklı tutmaktadır. marmariskontor.org, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir

b) Siteler içerisinde, yalnızca marmariskontor.org tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, marmariskontor.org kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında, marmariskontor.org’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye’nin yaşayacağı sorunlardan marmariskontor.org sorumlu tutulamaz.

d) marmariskontor.org, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. marmariskontor.org tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, marmariskontor.org tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur

e) marmariskontor.org istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. Hizmetler

marmariskontor.org tarafından Siteler’de verilen Hizmetler’in temelinde, Site’de satışa arz edilen Hizmet ve Ürünlerin’in Üye ve/veya Üyeler’e gösterilmesi ve Hizmet ve Ürünlerin satışı yer almaktadır.

7. Gizlilik Politikası

marmariskontor.org, Site’de, Üyeler’le ilgili bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, Gizlilik Politikası sözleşmesi kapsamında da kullanabilir. marmariskontor.org, Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler
8.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “marmariskontor.org’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) marmariskontor.org’ye ait ve/veya marmariskontor.org tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, marmariskontor.org bilgilerini ve marmariskontor.org’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı marmariskontor.org’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, marmariskontor.org’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) marmariskontor.org’nin, marmariskontor.org Hizmetleri, marmariskontor.org bilgileri, marmariskontor.org telif haklarına tabi çalışmaları, marmariskontor.org ticari markaları, marmariskontor.org ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

marmariskontor.org, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, marmariskontor.org, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, marmariskontor.org için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için marmariskontor.org'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve marmariskontor.org'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. marmariskontor.org, Üyeler’in işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle marmariskontor.org'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8.6. marmariskontor.org Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, marmariskontor.org’nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; marmariskontor.org’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. GİZLİLİK POLİTİKASI www.marmariskontor.org alan adlı web Siteinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları ye(kısaca “marmariskontor.org” olarak anılacaktır) aittir. marmariskontor.org, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, marmariskontor.org, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelerin, Web Sitesi üzerinde oluşturacakları Hesabım sayfası gereği ve Web Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle, kendileri ile ilgili bazı tanıtıcı kişisel bilgi ve görsel içerikleri marmariskontor.org ye vermeleri gerekmektedir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. marmariskontor.org tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, marmariskontor.org ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, marmariskontor.org nin üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

marmariskontor.org, Web Sitesi dahilinde başka Sitelere link verebilir. marmariskontor.org, link vasıtasıyla erişilen Sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

marmariskontor.org, işbu Gizlilik Politikası nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;
a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
b. marmariskontor.org nin üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

marmariskontor.org, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. marmariskontor.org nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, marmariskontor.orgun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

marmariskontor.org tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, marmariskontor.org veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

marmariskontor.org, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

marmariskontor.org, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. marmariskontor.org nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

 
 
Copyright © 2013 - MARMARİS KONTÖR
  KULLANIM ŞARTLARI
  GİZLİLİK
  tasarım ve programlama
teknografi V.2016